Termeni şi condiţii de înscriere şi participare

FESTIVALUL IUBITORILOR DE CÂINI – EDIŢIA -I- 21 MAI – 22 MAI 2022

ASOCIAŢIA ˝RARES-MARIAN˝

Regulamentul oficial de organizare și desfășurare a Festivalului

Accesul pe teritoriul festivalului se face începând cu data de 21 mai 2022, ora 10:00, iar în zona ringurilor, începând cu ora 11:00.

Intrarea la festival este liberă tuturor persoanelor care doresc să se bucure de acest eveniment unic organizat în municipiul Roman.

Orele de începere ale evenimentelor din cadrul Festivalului, precum și ordinea reprezentanțiilor pot fi modificate unilateral de către Organizator, fără ca această modificare să fie susceptibilă de a cauza orice fel de prejudiciu oricărui Participant.

Accesul în festival se face doar pe baza unei brățări oferite de Organizator la intrarea în festival, în baza biletului/biletului gratuit valabil. Doar o brăţară intactă, purtată pe mână, asigură participantului dreptul de a intra în perimetrul Festivalului. Organizatorul îşi rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica ori de câte ori apreciază ca necesar brățările, atât la intrarea în incinta Festivalului, cât şi pe tot perimetrul Festivalului.

Menținerea integrității brățării este responsabilitatea exclusivă a participantului, acesta fiind singurul răspunzător în cazul pierderii, deteriorării sau distrugerii acesteia.

Toți participanții sunt supuși controlului corporal la intrarea în festival, în vederea asigurării condițiilor de siguranță necesare desfășurării evenimentului. Refuzul controlului corporal atrage interzicerea accesului în festival pentru orice participant.

Regulile sanitare privind prevenția împotriva COVID-19 vor fi cele aflate în vigoare în ziua desfășurării competiției . Acestea vor fi afișate pe site-ul www. raresmarianhuci .ro şi pe pagina de facebook –Festivalul Iubitorilor De CÂINI, în cadrul unei secțiuni speciale, și vor fi aduse la cunoștința participanților în timp util .

OBIECTE CE POT FI ADUSE PE TERITORIUL FESTIVALULUI:

  • TOŢI CÂINII INSOŢIŢI DE STĂPÂNII LOR ŞI GHIOZDAN CU TOATE MATERIALELE NECESARE LOR (EX: RECIPIENTE DE BĂUT APĂ, LESE, ZGARDĂ, BOTNITŢĂ (ÎN CAZUL CÂINILOR CU POTENŢIAL MARE DE AGRESIVITATE, MEDICAŢIE, ETC…);
  • APARATE FOTO PROFESIONALE ȘI CAMERE VIDEO;
  • STEAGURI & SELFIE STICKS;
  • APĂ ÎN BIDOANE DE PLASTIC SIGILATE;
  • TOŢI CÂINII VOR TREBUI SĂ POARTE LESĂ ŞI ZGARDĂ, EXCEPŢIE FĂCÂND DOAR CÂINII CARE FAC DEMONSTRAŢIE PE RINGURILE SPECIAL AMENAJATE LOR;
  • TOȚI PROPRIETARII (INSOȚITORII) DE CAINI TREBUIE SĂ AIBĂ PUNGULIȚE PENTRU STRÂNGEREA (COLECTAREA) MIZERIEI LĂSATE, EVENTUAL, DE CÂINI.

ZONA RINGURILOR

• GHIOZDAN & BAGAJE NECESARE PARTICIPANŢILOR LA CONCURSURILE CANINE
• APĂ ÎN BIDOANE DE PLASTIC SIGILATE
• APARATE FOTO PROFESIONALE ȘI CAMERE VIDEO
• MEDICAMENTE (INCLUSIV INSULINA)
• STEAGURI & SELFIE STICKS

NOTĂ: În preajma fiecărui ring va exista o zonă delimitată special în care vor avea acces doar sponsorii şi persoanele invitate special.

Obiectele ce NU pot fi aduse pe teritoriul festivalului

• DROGURI
• MANCARE ŞI BĂUTURĂ
• CUȚITE SI BRICEGE CU LAMA MAI MARE DE 6 CM
• ARME (INDIFERENT DACA SUNT SAU NU LEGAL DETINUTE), EXPLOZIBIL ETC.
• ORICE OBIECT CARE CONŢINE SAU ESTE FABRICAT DIN STICLĂ
• ALCOOL
• INSTRUMENTE MUZICALE
• GRAFFITI, STICKERE, ETC
• MATERIALE PUBLICITARE (STICKERE, FLYERE, BANNERE, ETC.)
• MOBILIER DE GRĂDINĂ
• BOXE, AMPLIFICATOARE SAU SISTEME AUDIO
• DRONE

I. ORGANIZATORUL ŞI EVENIMENTUL

ORGANIZATORUL

ASOCIAŢIA ˝RARES-MARIAN˝

CUI: 32916635

EVENIMENTUL

FESTIVALUL IUBITORILOR DE CÂINI – EDIŢIA I – 21.05. – 22.05.2022, ce se desfăşoară
în Complexul Sportiv și de agrement Moldova (Ștrand), judeţul Neamţ, România.
Site-ul oficial : www.raresmarianhuci.ro şi pe pagina de facebook -Festivalul iubitorilor De CÂINI

II. DISPOZITII GENERALE

1. Prezentul Regulament se aplică cu privire la organizarea și desfășurarea evenimentului FESTIVALUL IUBITORILOR DE CÂINI, organizat de Asociaţia ˝ Rares-Marian˝ ( denumit Organizator) în zona demarcată din jud. Neamţ, mun. Roman, Complexul Sportiv și de agrement Moldova (Ștrand)- (denumită Locația).

2. Regulamentul conține prevederile pe care fiecare participant al evenimentului trebuie să le respecte și obligațiile acestuia în relația cu Organizatorul și ceilalți participanți la Festival.

3. Regulamentul poate fi găsit pe www.raresmarianhuci.ro şi pe pagina de Facebook – Festivalul iubitorilor De CÂINI și va fi afișat la intrarea în Festival.

4. Organizatorul va anunţa în prealabil orele concertelor din cadrul Festivalului. Orarul poate suferi modificări din motive independente sau din voinţa Organizatorului, fără să fie obligatorie, notificarea participanţilor şi fără ca aceştia să poată solicita repararea unui eventual prejudiciu astfel suferit.

5 . Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a participantului. Orice modificare a prezentului Regulament va fi afișată pe site-ul evenimentului www.raresmarianhuci.ro şi pe pagina de facebook – Festivalul iubitorilor De CÂINI precum și la intrarea în locul de desfășurare a evenimentului, fiind de imediată aplicare din momentul afișării.

6 . Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderea sau furtul obiectelor personale .Cu toate acestea, Organizatorul vă asigura asistenţa în soluţionarea acestor incidente, fără a garanta rezolvarea lor,astfel că în cazul în care aţi pierdut ceva , vă rugăm să va adresaţi organelor de ordine din incinta Complexului Ştrand Roman.

7. Organizatorii pot efectua modificări ale programului sau ale altor detalii ale concursului, în funcție de situații diverse ce pot apărea pe parcursul derulării evenimentului: condiții meteo nefavorabile, includerea unor noi elemente în program. Aceste modificări vor fi anunțate participanților și celor interesați prin intermediul site-ului oficial și la locul desfășurării competiției.

8. În momentul intrării în Festival, participantul ia la cunoştinţă acest Regulament, afișat în loc vizibil și și-l asumă în totalitate.

9. Organizatorul va anunța în prealabil orele evenimentelor din cadrul Festivalului. Orarul poate suferi modificări din motive independente sau din voința Organizatorului, fără să fie obligatorie notificarea participanților și fără ca aceștia să poată solicita repararea unui eventual prejudiciu astfel suferit.

10. Organizatorul pune în vederea participanţilor faptul că în condiţii de vreme extremă, ploi torenţiale,grindină, tunete, fulgere etc. există posibilitatea ca ieşirile din Festival să fie aglomerate, motiv pentru care aceştia trebuie să îşi păstreze calmul și să urmeze indicațiile echipelor de acces și securitate . De asemenea, în această situaţie, există riscul ca mijloacele de transport în comun (autobuzele) să fie foarte aglomerate sau să nu fie suficiente pentru numărul total de pasageri. Vremea extremă poate determina ca maşinile din parcare să fie greu accesibile iar părăsirea parcărilor festivalului să sufere întârzieri. În toate aceste situaţii, participanţii trebuie să urmărească şi să respecte comunicările și instrucţiunile organizatorului sau ale reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgență.

11. În cazul în care vor fi identificați minori sub 16 ani care nu sunt însoțiți, Organizatorul va sesiza organele competente.

12. După data de 22 mai 2022 ora 22.00 PM, organizatorii nu mai asigură securitatea zonei din Ştrand .

13. Datele de desfăşurare ale Festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator sau Festivalul poate fi anulat în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Datele Festivalului nu vor fi schimbate în cazul unor condiţii meteorologice minore (ploi, zile înnorate etc.). Sunt asimilate cazurilor de forță majoră intervenția unor măsuri administrative, recomandări oficiale sau/și intrarea în vigoare a unor norme legale, provenind de la autoritățile naționale sau locale care fac imposibilă sau excesiv de oneroasă desfășurarea Festivalului în condițiile avute în vedere de către Organizator.

14. În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstraţii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundaţie, scurtcircuit major, epidemii, rezoluţii oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de participant, niciuna dintre părţi nu este obligată să respecte obligaţiile din prezentul regulament.

15. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru stricăciuni petrecute în perimetrul festivalului, care nu au fost urmare a unei organizări defectuoase sau cu neglijența acestuia sau care au fost cauzate de evenimente meteorologice severe.

16. Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara locației.

III. DISPOZIŢII REFERITOARE LA CÂINI ŞI ZONELE RINGURILOR

1. Proprietarii cu câini ce vor intra în competiţie au obligaţia de a se înregistra on-line sau on-site până la data de 20.05.2022 .

2. Proprietarii care doresc să-şi înscrie câinele/câinii la concursurile organizate în cadrul festivalului sunt rugaţi să vină cu cel puţin 40 de minute înaintea începerii concursului , în vederea controlului sanitar -veterinar , al înscrierii on-site şi a pregătirii căţeilor.

3. Este interzisă intrarea/ieşirea din ring pe altundeva decât prin locul desemnat de organizatori.

4. Toţi câinii vor intra în zona evenimentului doar în lesă, iar câinii din rasele periculoase vor purta obligatoriu botniţă.

5. Câinii care vor participa la eveniment ( competiţie/adopţie) se vor prezenta doar în cuşti de transport , iar pentru expunere în cuşti tip expoziţie sau în zona special amenajata de Primăria Roman în Complexul Ștrand.

6.Fiecare participant are obligaţia de veni cu animalul de companie în condiţii optime de sănătate, cu vaccinurile făcute la zi şi să aibă protecţie împotriva căpuşelor.

7. Nu sunt acceptate animalele care nu sunt vaccinate antirabic şi nedeparazitate intern şi extern în termenul de valabilitate.

8. La intrarea în zona de desfăşurare a evenimentului , proprietarii cu câini sunt obligaţi să deţină pungi de plastic speciale pentru colectarea fecalelor.

9. Proprietarii cu animale care participă la eveniment au obligaţia de a asigura animalului propriu apă, pe durata şederii la eveniment.

10. Este interzisă participarea la acest eveniment a proprietarilor cu căţele în călduri.

11. Este interzisă patrunderea participanţilor la eveniment în stare de ebrietate.

12. Fiecare proprietar de câine/câini are obligaţia de a-şi proteja animalul/animalele de companie ,să nu se bată cu alţi câini şi să nu fugă de lângă stăpân.

13. Eventualele accidente ivite pe parcursul festivalului , cum ar fi muşcăturile de câini , nu vor fi imputate organizatorului , responsabilitatea câzând doar în sarcina proprietarului câinelui.

14. Spectatorilor acestui eveniment le este interzisă pătrunderea în ringurile de arbitraj sau de demonstraţii. Aceştia pot sta în zonele special amenajate şi vor putea vizita standurile expoziţionale şi cele de adopţie a câinilor.

15. Pentru fiecare probă, organizatorul va acorda, în funcţie de prestaţia şi calităţile competitorilor premii ce vor fi anunțate în ziua evenimentului.

16. In plus, la fiecare căţel adoptat, noul proprietar va primi un voucher pentru o consultaţie gratuită , deparazitare internă gratuită şi o vaccinare gratuită, în limita valorii voucherului.

17. Voucherele se pot utiliza doar la Clinica pentru animale care a a cordat premiul şi sunt valabile până la 31 decembrie 2022.

18. Organizatorul stabileşte locaţia ringurilor de concurs şi a zonelor de comercializare pentru fiecare comerciant în parte.

19. Pe teritoriul Complexului şi în zona de acces al acestuia este interzisă comercializarea bunurilor sau distribuirea chiar şi gratuită a obiectelor cu scop publicitar , indiferent de bunurile sau serviciile promovate ,fără acordul scris al Organizatorului. Nerespectarea acestei obligaţii poate duce la interzicerea accesului în festival al participanţilor în culpă.

20. Organizatorii se obligă să respecte prevederile Legii nr. 363/2018 privind protecția datelor cu character personal, respectând confidențialitatea datelor participanților și câștigătorilor, la prezenta competiție și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al declarației pe propria răspundere și a legislației în vigoare.

21. În eventualitatea în care organizarea concursului este împiedicată de evenimente de forță majoră sau de evenimente meteo nefavorabile, organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, amânarea, oprirea,
prelungirea concursului sau modificarea traseului. La limită, se poate decide inclusiv anularea , în situații excepționale. Prin forță majoră se înțelege orice eveniment care ar putea avea influență semnificativă asupra bunei desfășurări a competiției, cum ar fi : inundații majore, furtuni, dezastre naturale sau evenimente social politice majore. . Dacă evenimentul este anulat din motive de forță majoră,participanții nu vor beneficia de compensații pentru alte pierderi, cum ar fi cheltuieli ocazionate de călătorie și cazare.

22. Este interzisă utilizarea focului prin orice mijloace (amenajare de focuri de încălzire, de atmosferă sau orice alte metode de foc deschis, artificii) şi a materialelor inflamabile pe întreg perimetrul festivalului sau în apropierea acestuia, a tuturor obiectelor sau orice ce altceva ce pot perturba câinii, inclusiv în zona de ringurilor.

23. Prin accesul la Festivalul Iubitorilor de Câini , proprietarii câinilor şi participanţii declară că au citit, au înțeles și se obligă să respecte acest Regulament.

IV. DISPOZIŢII REFERITOARE LA PARTICIPANŢII LA FESTIVAL

1. Nu se percepe taxă de participare la concursurile desfăşurate pe toată perioada festivalului.

2. Minorii până la 12 ani împliniţi au acces pe toată durata desfășurării festivalului, cu condiţia ca aceştia să fie însoţiţi de un părinte/titularul autorității părintești.

3. La concursurile organizate de acest festival se vor înscrie caţeii însoţiţi de stăpânii lor.

4. Eventualele furturi sau alte abateri ale legii vor fi raportate , cu celeritate, autorităţilor competente aflate în parteneriat cu organizatorul festivalului , iar rezolvarea lor nu va cădea în sarcina organizatorului.

5. Prin accesul în Festivalul Iubitorilor de Câini , Participantul declară că a citit, a înțeles și se obligă să respecte acest Regulament.

6. Înscrierea la concursurile desfăşurate în acest festival se poate face pe site sau direct în cadrul Festivalului cu cel puţin 30 de minute înainte de începerea concursului.

7. Asigurarea ordinii şi liniştii publice va fi asigurată prin parteneriate de către Poliţia Naţională, Jandarmerie şi Poliţia Locală.

8. În cazul în care asupra persoanei/persoanelor se vor găsi obiecte ilegale ( ex.: droguri, substanţe narcotice ) sau deţinute ilegal ( ex.: armă de foc deţinută fără permis ) , vor fi sesizate organele competente şi se vor dispune măsurile necesare . Accesul în festival este interzis pentru orice persoană care are asupra sa arme, chiar dacă acestea sunt deţinute legal. Identificarea acestora în teritoriul festivalului implică evacuarea imediată a persoanei/persoanelor respective.

9. Accesul în incinta festivalului al minorilor cu vârsta mai mică de 16 ani este permis numai dacă aceştia sunt însoţiţi de un părinte sau persoană care exercită autoritatea părintească (tutore ) , care va semna o declaraţie expresă prin care îşi asumă răspunderea şi obligaţia de supraveghere a minorului, declaraţie ce poate fi descărcată AICI. Un părinte/o persoană care exercită autoritatea părintească ( tutore ) poate însoţi cel mult 3 minori.

10. Persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani vor putea intra în incinta festivalului numai pe baza unei declaraţii din partea părinţilor sau a reprezentanţilor legali prin care li se permite participarea, declaraţie care poate fi descărcată AICI. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere referitoare la verificarea semnăturilor , respectiv la modalitatea de semnare a declaraţiilor , aceste aspecte rămânând în sarcina /răspunderea persoanelor care prezintă decclaraţiile.

11. În orice situaţie, Organizatorul nu va fi ţinut responsabil pentru niciun fel de incident sau accident care priveşte minorii, întreaga răspundere revenind minorilor şi /sau părinţilor/persoana care exercită autoritatea părintească. Organizatorul atrage atenţia părinţilor/persoanelor care exercită autoritatea părintească asupra faptului că acestora le revine obligaţia de supraveghere a minorului/minorilor şi vor fi ţinuţi răspunzători pentru orice prejudiciu rezultat din nerespectarea acestei obligaţii.

12. Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi reglementările enumerate în acest Regulament . Participanţilor nu le este permis să desfăşoare niciun fel de activităţi care ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi. Oganizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

13. Pe perioada festivalului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Parcipanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale.
Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica online sau offline, pe diverse canale, si de a le utiliza în campanii de promovare şi prezentare a festivalului, fără a recompensa în vreun fel participantul.

14. Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces , însă pot folosi acest material exclusiv în scop personal. Parcipanţilor le este permis să rticipanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, însă pot folosi acest material exclusiv în scop personal. Parcipanţilor le este permis să facă publice pozele şi filmările din cadrul Festivalului, doar în măsura în care acestea nu afectează dreptul la imagine al celorlalţi participanţi sau drepturile Organizatorului şi nu sunt realizate în scop comercial. De asemenea, participanţii vor avea în vedere că pentru anumite activităţi/spectacole/concerte. Organizatorul poate restricţiona sau interzice filmarea şi/sau fotografierea, la solicitarea managementului artiştilor, caz în care va anunţa aceste situaţii prin mijloace proprii de comunicare (website, scoial media, aplicaţie).

15. Este strict interzisă orice manifestare zgomotoasă din partea spectatorilor şi a participanţilor sau de altă natură care ar putea agita câinii putând crea accidente. Excepţie fac artiştii care vor concerta în cadrul festivalului , moment în care proprietarii câinilor vor fi direct responsabili de reacţia câinilor.

16. Organzitorul îşi arogă dreptul de a refuza sau de a evacua persoanele care prin comportamentul lor deranjează buna desfăşurare a festivalului cât şi a celorlalţi participanţi.

17. Organizatorul are dreptul , cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta festivalului total sau parţial , sau de a invita participantul să părăsească incinta festivalului, în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

18. Organizatorul deţine toate drepturile de proprietate intelectuală asupra numelor comerciale ,siglei ,adreselor de e-mail , nume de domenii sau URL , semnelor utilizate în elemente grafice, e-mail, cărţi de vizită, şi alte materiale, semnelor, logo-urilor, mărci, precum şi asupra materialelor, textelor, şi a tuturor informaţiilor, indiferent dacă acestea sunt înregistrate sau nu , de pe www.raresmarianhuci.ro sau alte canale platforme online în legatura cu evenimentul Festivalul Iubitorilor de Câini. Acestea nu vor putea fi utilizate , transferate , cesionate,modificate, sau distribuite fără acordul expres, exprimat scris al Organizatorului.

19. De asemenea, Organizatorul deţine dreptul de proprietate intelectuală asupra tuturor operelor realizate de către colaboratorii şi/sau angajaţii acestuia în cadrul festivalului , cum ar fi fotografii, filmări, elemente grafice etc.

20. Prim ajutor, asistență medicală, va fi asigurată de o Ambulanță, cu medic și asistent, asigurată de către organizatori. Aceasta va fi poziționată în zona de Ringurilor. Aceasta va fi anunțată de organizatori în cazul accidentării unui participant și se va deplasa de urgență pentru asistarea persoanelor accidentate. În cazul în care unei persoane i se face rău, prezintă semne de amețeală sau orice altă problemă de sănătate, organizatorii și echipajele tehnice vor raporta în cel mai scurt timp membrilor din organizare și echipajelor medicale.

21. Eventualii susținători ai participanților (membri de familie, prieteni) pot rămâne în vecinătatea ringurilor dar în având grijă să nu deterioreze zonele de spațiu verde.

22. Prin înscrierea la eveniment, participanții își dau acordul ca organizatorii și partenerii acestora să folosească imagini (fotografii, filme, statistici) din timpul desfășurării evenimentului și în legătură cu evenimentul, în scopul promovării evenimentului și a activităților acestuia.

23. Prin înscrierea la concurs, participanții declară că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către organizator, precum și cu participarea la Concursurile din cadrul festivalului Iubitorilor de Câini, aceasta implică acceptul și consimțământul participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Asociaţia ˝Rares-Marian˝, în scopul desfășurării concursului și a comunicării informațiilor utile,atât pentru ediția de anul acesta, cât și pentru edițiile ulterioare.

24. Prin înscrierea la eveniment, participanții își dau acordul ca organizatorii și partenerii acestora să le trimită mesaje cu caracter informativ, promoțional și comercial prin intermediul adresei de e-mail și a numărului de telefon completate în momentul trimiterii formularului de înscriere.

25. Dacă în urma verificărilor efectuate la intrare sau pe teritoriul Festivalului vor fi identificate obiecte care nu respectă prevederile Regulamentului, acestea vor fi confiscate și nu vor fi returnate ulterior. Participanții au dreptul să se întoarcă de la control și să își lase obiectele respective într-un spaţiu din afara Festivalului (ex: mașină, spaţiul de cazare externă etc.) sau să le arunce la gunoi. Participanţii nu pot introduce în Festival produse aflate pe lista de bunuri interzise, iar nerespectarea acestei obligații poate duce la interzicerea accesului în Festival.

26. Participarea la Festival se face pe proprie răspundere, participanții declarând că sunt apți din punct de vedere fizic și psihic. Astfel, persoanele cu afecțiuni psihice sau fizice, pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezintă un risc, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi sau le-ar putea produce prin participarea la eveniment.

27. Organizatorul atrage atenția participanților că spectacolele pot include şi puternice efecte de lumină, care ar putea dăuna copiilor sau persoanelor epileptice. Organizatorul informează participanții că este posibil ca în cursul desfășurării evenimentului să fie organizate focuri de artificii, iar pentru riscurile de vătămare sau de prejudicii materiale, nu își asumă nici o răspundere, aceasta revenind persoanelor care dețin sau operează aparatura.

28. Traficul sau consumul de droguri este ilegal, strict interzis şi va fi pedepsit conform legilor în vigoare. În cazul în care o persoană va fi descoperită cu substanțe ilegale asupra sa, va fi scoasă în afara Festivalului imediat, iar brățară de acces va fi confiscată.

29. Este interzisă aruncarea deșeurilor în afara pubelelor și a containerelor de gunoi. Colectarea deșeurilor se va face selectiv, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011. Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și va fi sancționată ca atare.

30. Organizatorul nu se obligă să pună la dispoziția participantului curent electric.

31. Participanții vor fi ținuți răspunzători pentru orice și toate prejudiciile provocate Organizatorului si colaboratorilor .

SECURITATE. PRIM AJUTOR

6.1. În interiorul Locației, Organizatorul asigură securitatea și paza printr-un parteneriat cu Politia Romana, Jandarmerie şi Poliţia Locală . În timpul Festivalului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.

6.2. În caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane,personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfășoară Festivalul.

6.3. Pe teritoriul Festivalului există zone de prim ajutor semnalizate și indicate pe hartă, în care vor active persoane calificate.

V. DISPOZIŢII REFERITOARE LA COMERCIANŢII PREZENŢI LA FESTIVAL

1. Organizatorul stabileşte locaţia ringurilor de concurs şi a zonelor de comercializare pentru fiecare comerciant în parte.

2. Parteneriatul cu comercianţii se va face în scris printr-un contract care să nu se abată de la Regulamentul Oficial al Festivalului.

3. Organizatorul va asigura tuturor comercianţilor curent electric şi apă, în parteneriat cu Municipiul Roman.

4. Comercianţii prezenţi la festival este obligat să-şi asigure mobilierul, corturile , tacâmurile şi alte echipamente şi materiale necesare bunei desfăşurări a evenimentului.

5. Comercianţii trebuie să-şi asigure saci de colectare a gunoiului şi tot ce este necesar pentru igienizarea zonei în timpul şi după terminarea festivalului.

6. Parteneriatul cu comercianţii se va face în scris printr-un contract care să nu se abată de la Regulamentul Oficial al Festivalului.

7. Organizatorul stabileşte locaţia ringurilor de concurs şi a zonelor de comercializare pentru fiecare comerciant în parte.

8. Parteneriatul cu comercianţii înscrişi la fetival se va face în scris printr-un contract care să nu se abată de la Regulamentul Oficial al Festivalului.

9. Este interzis orice fel de comerţ pe timpul festivalului, în interiorul Complexului Ştrand cu execepţia celor autorizate de Organizator. Execpţie fac restaurantul ˝Corabia˝din cadrul Ştrandului şi Capri în interiorul Cortului Majestic.

10. Organizatorul nu este responsabil în legătură cu activitatea economică desfăşurată de către comercianţi sau în legătură cu calitatea produselor comercializate.

11. Organizatorul nu este responsabil în legătură cu activitatea economică desfăşurată de către comercianţi sau în legătură cu calitatea produselor comercializate.

12. Orice reclamaţie cu privire la aceste aspecte vor fi adresată instituţiilor statului competente pentru soluţionrea litigiilor.

IMPORTANT!

Organizatorul stabileşte locaţia ringurilor de concurs şi a zonelor de comercializare pentru fiecare comerciant în parte.

Capitolul 2.
Data, tipul evenimentului și locul desfășurării concursului
Data desfășurării 21.05.2022 – 22.05.2022
Tipul evenimentului : FESTIVALUL IUBITORILOR DE CÂINI este un eveniment
destinat tuturor iubitorilor de animale şi nu numai lor , promovarea legii câinilor
ghid , seminarii susţinute de doctori veterinari
Locul desfășurării:
1. Localitatea Roman, Complexul Sportiv și de agrement Moldova (Ștrand).

2. Site-ul oficial: www.raresmarianhuci.ro

3. Participanții minori 6 – 18 ani vor fi însoțiți la înscriere de un părinte/tutore legale care va completa și semna formularul de înscriere prin care își va da acordul pe proprie răspundere că este apt copilul din punct de vedere medical pentru participarea la competiție, în prezența unui reprezentant al organizatorului.

Totodată, se va completa și semna declarația pe propria răspundere cu privire la termenele și condițiile regulamentului de participare la evenimentul FESTIVALUL IUBITORILOR DE CÂINI- EDIŢIA I 2022 .

Neprezentarea acordului din partea părintelui va duce la scoaterea din concurs a minorului . Adulților (părinților, tutorilor legali) sau însoțitorilor copiilor pe traseu nu le este permis să-i ajute sau să-i obstrucționeze pe copiii participanți. Aceasta atrage descalificarea minorului din concurs. Participarea la
eveniment se face de către fiecare participant și își asumă întreaga responsabilitate pentru starea lui de sănătate (părinte/tutore legal pentru minor)

Termeni și condiții de utilizare
TERMENI GENERALI
Prezentul document – ”Termenii și condițiile de utilizare a site-ului raresmarianhuci” (denumite în continuare „Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul la adresa www.raresmarianhuci.ro (denumit în continuare „Site-ul” și/sau „raresmarianhuci”), și are valoarea unei convenții încheiate între Asociatia Rares-Marian , CUI 32916635 , înregistrată prin Incheierea nr. 7 AJ din data de 20.02.2014,la Judecatoria Roman , adresa Str. Gloriei, bl. 17, sc.C, ap.61, jud. Neamt, telefon 0743088294, email ionut_huci77@yahoo.com, în calitatea sa de proprietar și administrator al Site-ului, și orice persoană care vizitează ori accesează Site-ul (denumită în continuare „Utilizator”). Neacceptarea acestor Termeni și Condiții, ori a oricărei prevederi din acestea, atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta, precum și a oricărui component al acestuia, constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Conform cerinţelor REGULAMENTULUI PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI UE nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecția datelor) Asociatia „Rares-Marian” are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi, în calitate de Participant , prin completarea următoarelor informații: nume și prenume,varsta, număr de telefon , nume catel ,varsta catel.
Scopul colectării datelor este acela de a avea o evidenta a participantilor si a concurentilor la Festivalul Iubitorilor de Caini .
Nu ești obligat(ă) să furnizi datele, însă refuzul determină însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate.
Durata stocării pe site-ul „raresmarianhuci.ro” a datelor cu caracter personal mai sus menționate este pe perioada desfasurarii festivalului , cu mețiunea că datele furnizate vor fi stocate în evidenta asociatiei i, conform legilor în vigoare, cum ar fi de exemplu statisticile festivalului .
Conform REGULAMENTULUI PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI UE nr.679 din 27 aprilie 2016 si a Legii nr. 363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal ,beneficiezi de următoarele drepturi:
• dreptul de acces – înseamnă ca ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele tale, iar dacă da, să iți oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate;
• dreptul la portabilitate – se referă la faptul că poți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acesta pot fi transmise direct altui operator;
• dreptul la opoziție – vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru;
• dreptul de rectificare – se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;
• dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat – înseamnă că ai dreptul și poți cere să îți ștergem sau să-ți anonimizăm datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații:
• nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
• ți-ai retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare;
• te opui prelucrării;
• datele au fost colectate ilegal;
• datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
• colectarea s-a facut cu oferirea de servicii ale societății informaționale;
• dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în următoarele cazuri:
• este contestată exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora;
• prelucrarea este ilegală, dar nu se dorește ștergerea datelor ci doar restricționarea acestora;
• în cazul în care Aociatia „Rares-Marian” nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le soliciți pentru apărarea unui drept în instanță;
• dacă te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor tale.
• dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal;
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate;
• dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de protecție a datelor personale;
• dreptul de a te adresa justiției;

Toate aceste drepturi le poți exercita prin e-mail la ionut_huci77@yahoo.com contactând reprezentantul Asociatiei „Rares-Marian” prin adresa de e-mail menționată mai sus.
Asociatia „Rares-Marian” aplică toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor tale personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.
CINE ARE ACCES LA DATELE MELE?
Asociatia „Rares-Marian” poate transmite sau permite accesul la aceste date către terțe firme (numite împuterniciți) pentru realizarea scopurilor mai sus menționate, cum ar fi:
• furnizori de servicii IT
• furnizori de găzduire a site-ului
• procesatorii de plăți
• servicii de contabilitate
• servicii de analiză a traficului, după cum este detaliat în cadrul acestui document.
Aceste firme au obligația să folosească acestea date în siguranță și exclusiv pentru scopurile precizate de către Asociatia „Rares-Marian” . Acestea au acces doar la datele personale strict necesare furnizării serviciului stabilit de Asociatia „Rares-Marian” și nu pot folosi datele personale în scopuri proprii.
Din obligații de confidențialitate, securitate și protejarea intereselor comerciale, preferăm să nu publicăm numele acestor terți, ci să-i amintim doar prin categoria de împuterniciți. Lista persoanelor împuternicite cu detaliile de contact poate fi pusă la dispoziția autorităților competente sau utilizatorilor interesați, în condițiile legii.
PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
Sigla și denumirea Asociatia „Rares-Marian” este în curs de înregistrare ca marcă înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Orice folosire a Mărcii neautorizată de titularul acesteia, inclusiv afișarea Mărcii de către alte site-uri după expirarea autorizării, este o încălcare a legislației din domeniul specific și va atrage sancțiuni civile sau penale, după caz și titularul mărcii își rezervă dreptul de a face toate demersurile în acest sens.
Conținutul (imagini, texte etc) și design-ul Asociatia „Rares-Marian”, inclusiv look & feel-ul acestuia și bazele de date accesibile prin intermediul său, sunt proprietatea Asociatia „Rares-Marian” și sunt protejate prin legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe. În cazul informațiilor și conținutului postat de terțe părți pe site-ul aromateria.ro sau prin serviciile „raresmarianhuci.ro”, dreptul de autor și responsabilitatea asupra acestora aparțin în totalitate celor care au publicat acea informație.
Puteți copia și imprima conținutul „raresmarianhuci.ro”, doar pentru folosința dumneavoastră personală, în scopuri necomerciale. Este interzisă orice utilizare a conținutului „raresmarianhuci.ro”, în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email ionut_huci77@yahoo.com .
Acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise și explicite din partea „raresmarianhuci.ro”, :
• reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației;
• modificarea, publicarea, transmiterea, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Asociatiei „Rares-Marian” ;
• îndepărtarea însemnelor care identifică dreptul de autor al Asociatiei „Rares-Marian” asupra conținutului.
În condițiile în care consideri că un anumit conținut aflat pe site-ul raresmarianhuci.ro sau distribuit prin serviciile raresmarianhuci.ro încalcă drepturile de proprietate intelectuală, dreptul la viața privată, la publicitate sau alte drepturi personale, te rugăm să trimiți un e-mail la ionut_huci772yahoo.com , cu drepturile încălcate, pentru a ne permite să acționăm în conformitate cu dispozițiile legale conform Legii 365/2002 privind comerțul electronic.
POSTAREA DE RECENZII, COMENTARII, ÎNTREBĂRI
Acest lucru se poate face, de către Utilizatori/Participanti/Concurenti/vizitatori , după cum urmează:
• în secțiunea comentarii – se vor înscrie recenziile festivalului, în câmpul RECENZII
• întrebările și sugestiile pot fi adresate completând formularul Contact
Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.
FORȚA MAJORĂ
Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.
Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
FRAUDĂ
Orice încercare de a accesa datele personale ale altui Utilizator va fi considerată tentativă de fraudare și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.
LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ (JURISDICȚIA)
Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Aromateria și Clienți/ Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Roman.

Derulează în sus